Societate cu răspundere limitată


Societatea cu răspundere limitată „Bogalecon-Moldova”, a fost înființată în anul 1999, în urma reorganizării fostei Societăți pe Acțiuni “Moldova” și deține certificatul de înregistrare MD nr. 0027927, necesar și obligatoriu în același timp pentru desfășurarea activității în domeniul agricol.

S.R.L „Bogalecon-Moldova” are sediul în satul Hîjdieni, rl. Glodeni, clădirea administrative este amplasată în centrul satului.

Statutul juridic al firmei este cel de societate cu răspundere limitata (SRL), firma arendează de la deținătorii de teren din localitate și din satele învecinate circa 1500 ha de teren agricol. Numărul mediu anual al angajaților care își desfășoară activitatea în firmă este de 102 persoane.

Firma a fost înființată cu scopul producerii și comercializării producției agricole competitive și acordarea serviciilor mecanizate de înaltă calitate la toate etapele de colaborare. Devizul activității este: de a veni în întîmpinarea dorințelor și nevoilor beneficiarilor într-un mod cât mai profesional și mai plăcut cu putință. Noi credem în „a face ceea ce trebuie în toate aspectele afacerii noastre”, astfel încît societatea noastră să existe pentru mulţi ani de acum înainte. Echipa de specialiști calificați și experimentați încearcă mereu să înțeleagă nevoile clienților săi și să privească situația din punctul de vedere al acestora.

Producția obținută și serviciile prestate la o calitate superioară și prețurile competitive sunt obiectivele propuse de către firmă.

S.R.L „Bogalecon-Moldova” produce și comercializează anual următoarele produse agricole:

» Grâu și orz de toamnă

» Porumb

» Sfeclă de zahăr

» Floarea soarelui

» Soie

» Cireșe, prune, mere ș.a.

Din serviciile oferite se enumără:

» Lucrarea de bază a solului

» Semănat

» Cultivat

» Semințe de elită

» Servicii combină

» Stropire ierbicide și alte servicii ajustate la necesitățile clientului

Principalul indicator pe care societatea l-a avut în vedere la stabilirea gamei de servicii pe care a decis să le ofere, a fost clientul.

Cele mai importante priorităţi ale noastre se referă la siguranţa oamenilor şi a produselor noastre.